STRAIPSNIAI IR POKALBIAI:

1. Gaivinantis bendravimas : [apie įvairius komunikacijos lygmenis teatriniame procese] – Iliustr. // Teatras. – 1979, Nr. 2-3, p. 8-13.

2. Keli žodžiai apie naujausias J.Grušo pjeses : [apie naujausią J.Grušo dramaturgiją bei jo kūrybos ypatumus]. – Iliustr. // Teatras. – 1981, Nr.4, p. 6-7

3. Ištikimybės sala : [pokalbis su režisieriumi G.Padegimu apie kūrybinės veiklos principus ir prioritetus] / kalbėjosi R.Oginskaitė // Kultūros barai, 1983, Nr.4, p.33-36.

4. … kol sienoje išmuši duris : [pokalbis su dramaturgu J.Grušu ir režisieriumi G.Padegimu apie dramaturgo kūrybą, lietuvių teatrą, kūrybos psichologiją / užrašė] Gražina Mareckaitė // Kultūros barai. – 1981, Nr.11, p. 24-25.

5. Žanras su nepilnavertiškumo kompleksu : [režisierius G.Padegimas apie lietuvių dramaturgiją ir jos kelią į sceną] // Kultūros barai, 1984, Nr.1, p. 6-8.

6. Akistata su A.Kamiu Zalcburge : [ pokalbis su režisieriumi G.Padegimu apie A.Camus pjesės “Kaligula” pastatymą Zalcburgo Elizabethbuhne teatre] / kalbėjosi E.Markevičiūtė/ - Iliustr. // Šiaulių naujienos. – 1989, lapkričio 15, p.3-4.

7. Mes - pasaulio piliečiai lietuviai : [režisierius G.Padegimas apie A.Camus pjesės “Kaligula” pastatymą Elisabethbuhne teatre Zalcburge / užrašė] Dalia Mačionytė. – Iliustr. // Kultūros barai. – 1990, Nr.3, p. 6-8.

8. M.Čechovo slenkstį peržengti aktualu : [pokalbis su režisieriumi G.Padegimu apie dalyvavimą Trečiojoje tarptautinėje M.Čechovo laboratorijoje Anglijoje] / kalbėjosi E.Markevičiūtė // Lietuvos rytas. – 1994, spalio 14, p. 42.

9. Su Michailu Čechovu į XXI amžių : [pokalbis su režisieriumi G.Padegimu apie dalyvavimą Trečiojoje tarptautinėje M.Čechovo konferencijoje Anglijoje] / kalbėjosi Asta Birgerytė. – Iliustr. // Šiaurės Atėnai. – 1994, spalio 22, p.11.

10. … ir nenutrūks laiko ryšys : [režisierius G.Padegimas apie reikšmingus M.Čechovo pedagoginės sistemos bruožus] – Iliustr. // Krantai. - 1995, sausis-kovas, p. 24-30.

11. Kartais pajuntu atliktos pareigos saldybę : [pokalbis su teatro režisieriumi Gyčiu Padegimu / užrašė] Rusnė Marčėnaitė – Portr. // Diena. – 1995, kovo 18, p.13.

12. Teatras, teatro, teatrui ir t.t. : [apie M.Čechovo kūrybai skirtą tarptautinį seminarą-laboratoriją “Michailas Čechovas ir rusų-lietuvių kultūriniai ryšiai pirmoje XX a. pusėje” Kaune : pasisakymai / užrašė] Birutė Garbaravičienė, Ramunė Vaitiekūnaitė – Portr. – aut.: Faustas Latėnas, Egidijus Aleksandravičius, Andrius Kurienius, Gytis Padegimas, Ramūnas Abukevičius, Vladimiras Baičeris, Inesa Paliulytė, Vitalija Truskauskaitė //Kauno diena. – 1997, vasario 12, p.8.

13. Dviejų Čechovų pasaulyje :[apie Tarptautinę M.Čechovo laboratoriją Melichove (Rusijos Federacija) : pasisakymai] / parengė Elvyra Markevičiūtė – Iliustr – Aut.: Gytis Padegimas, Evaldas Leskauskas, Sarah Kane // Literatūra ir menas. – 1997, spalio 4, p.12-13.

14. Lietuvių dramaturgija vakar ir šiandien : [pranešimas, skaitytas Teatro ir kino informacijos ir edukacijos centro seminare “Lietuvių dramaturgija vakar ir šiandien”]. – Santr. Angl. 119 // Lietuvos teatras. – 1998/1999, ruduo, žiema, p. 62-73.

15. Įkvėpimo šaltiniai Strasbūre : [pokalbis su režisieriumi G.Padegimu apie dalyvavimą tarptautinėje M.Čechovo konferencijoje-laboratorijoje Strasbūre, Prancūzijoje] / kalbėjosi E.Markevičiūtė. – Iliustr. // Kauno diena. – 1998, rugp.12, p.23.

16. Kūrybinis metodas, jungiantis žmones : [pokalbis su režisieriumi apie darbą tarptautinėje M.Čechovo aktorinėje mokykloje (ISMT) Miunchene, Vokietijoje] / kalbėjosi E.Markevičiūtė. – Iliustr. // Kauno diena. – 1999, birž. 21, p.12.

17. Žingsnis po žingsnio į archetipą : [pokalbis su režisieriumi Gyčiu Padegimu apie Birmingeme (Didžioji Britanija) įvykusį tarptautinį simpoziumą “Praeities meistrai”

(“Post Masters”), skirtą M.Čechovo asmenybei ir kūrybiniam palikimui] / kalbėjosi Tatjana Baltušnikienė – Portr. // Naujoji Romuva. - 2000, Nr.2, p. 21-23. 13.

18. Nesibaigianti istorija : [lietuvių profesinio teatro 80-mečiui]. – Iliustr. – Santr. angl., p.80 // Teatras. – 2000, Nr.2, p.6-11

19. Modernaus tautiškumo teatre beieškant: [recenzija]. – Iliustr. – Rec. kn.: Algirdas Jakševičius – teatro poetas / J.Blekaitis. Vilnius: Liet. Literatūros ir tautosakos inst., 1999 // Kultūros barai. – 2000, Nr. 5, p. 73-77.

20. Michailo Čechovo metodo dvasinės ištakos. – Iliustr. // Kultūros barai. - 2000, Nr.11, p. 80-86.

21. Pulsuojanti Thorntono Wilderio šviesa : [režisierius G.Padegimas apie jo pastatytų amerikiečių dramaturgo T.Wilderio pjesių kelią į sceną] . – Iliustr. // Lietuvos teatras. – 2000 (ruduo) - 2001 (žiema), p. 30-33.

22. Paskutinių sovietmečio sezonų režisūrinė patirtis Lietuvos valstybiniame akademiniame dramos teatre : [pasisakymas mokslinėje konferencijoje skirtoje Lietuvos Nacionalinio dramos teatro 60-mečiui paminėti / užrašė] Laura Blynaitė // Menotyra. – 2001, Nr.1, p.33-35.

23. Gytis dėsto GITIS’e : [pokalbis su režisieriumi G.Padegimu apie jo darbą ir įspūdžius, dėstant aktorinį meistriškumą tarptautinėje Teatro akademijoje GITIS, SCANDINAVIA Arhuse, Danijos karalystėje] / kalbėjosi E.Markevičiūtė. –Portr. // Kauno diena. – 2003, vasario 8, p.11.

24. Some aspects of Lithuanian playwriting (Keli lietuvių dramaturgijos aspektai) //Culture in Balance: Texts Crossing Borders ( tarptautinės konferencijos “Culture in Balance” rinktinė), Theater Institute Nederland, European Cultural Month Lubljana, Slovenia, 1997, p.71-75.

25. ?? ?? 90-x ????? ( 90-ųjų metų lietuvių režisūra): [pranešimas, skaitytas tarptautinėje mokslinėje-kūrybinėje konferencijoje “ ? ?? ”] // ?ó÷????? ?å???ó????? ?åæ???ó?? ( Tarptautinės mokslinės-kūrybinės konferencijos rinktinė ) , Minsk (Baltarusija, 1998, p. 128-133.

PUBLICISTINIAI STRAIPSNIAI.
PRANEŠIMAI

Gaivinantis bendravimas : [apie įvairius komunikacijos lygmenis teatriniame procese] – Iliustr. // Teatras. – 1979, Nr. 2-3, p. 8-13.

Keli žodžiai apie naujausias J.Grušo pjeses : [apie naujausią J.Grušo dramaturgiją bei jo kūrybos ypatumus]. – Iliustr. // Teatras. – 1981, Nr.4, p. 6-7

Žanras su nepilnavertiškumo kompleksu : [režisierius G.Padegimas apie lietuvių dramaturgiją ir jos kelią į sceną] // Kultūros barai, 1984, Nr.1, p. 6-8.

Lietuvių dramaturgija vakar ir šiandien : [pranešimas, skaitytas Teatro ir kino informacijos ir edukacijos centro seminare “Lietuvių dramaturgija vakar ir šiandien”]. – Santr. Angl. 119 // Lietuvos teatras. – 1998/1999, ruduo, žiema, p. 62-73.

Žingsnis po žingsnio į archetipą : [pokalbis su režisieriumi Gyčiu Padegimu apie Birmingeme (Didžioji Britanija) įvykusį tarptautinį simpoziumą “Praeities meistrai” (“Post Masters”), skirtą M.Čechovo asmenybei ir kūrybiniam palikimui] / kalbėjosi Tatjana Baltušnikienė – Portr. // Naujoji Romuva. - 2000, Nr.2, p. 21-23. 13.

Nesibaigianti istorija : [lietuvių profesinio teatro 80-mečiui]. – Iliustr. – Santr. angl., p.80 // Teatras. – 2000, Nr.2, p.6-11

Modernaus tautiškumo teatre beieškant : [recenzija]. – Iliustr. – Rec. kn.: Algirdas Jakševičius – teatro poetas / J.Blekaitis. Vilnius: Liet. Literatūros ir tautosakos inst., 1999 // Kultūros barai. – 2000, Nr. 5, p. 73-77.

Michailo Čechovo metodo dvasinės ištakos . – Iliustr. // Kultūros barai. - 2000, Nr.11, p. 80-86.

Pulsuojanti Thorntono Wilderio šviesa : [režisierius G.Padegimas apie jo pastatytų amerikiečių dramaturgo T.Wilderio pjesių kelią į sceną] . – Iliustr. // Lietuvos teatras. – 2000 (ruduo) - 2001 (žiema), p. 30-33

Some aspects of Lithuanian playwriting (Keli lietuvių dramaturgijos aspektai) //Culture in Balance: Texts Crossing Borders ( tarptautinės konferencijos “Culture in Balance” rinktinė), Theater Institute Nederland, European Cultural Month Lubljana, Slovenia, 1997, p.71-75.

?? ?? 90-x ????? ( 90-ųjų metų lietuvių režisūra): [pranešimas, skaitytas tarptautinėje mokslinėje-kūrybinėje konferencijoje “? ??”] // ?ó÷????? ?å???ó????? ?åæ???ó?? (Tarptautinės mokslinės-kūrybinės konferencijos rinktinė), Minsk (Baltarusija, 1998, p. 128-133.

Paskutinių sovietmečio sezonų režisūrinė patirtis Lietuvos valstybiniame akademiniame dramos teatre : [pasisakymas mokslinėje konferencijoje skirtoje Lietuvos Nacionalinio dramos teatro 60-mečiui paminėti / užrašė] Laura Blynaitė // Menotyra. – 2001, Nr.1, p.33-35.

Atgal į viršų

PORTRETAI. KŪRYBINĖ VEIKLA  

1994

Ar reikalingas idealistas? : [Apie rež. G. Padegimo kūrybinę veiklą] / Elvyra Markevičiūtė – Portr. // Varpai. - 1994, Kn. 8, p. 168-174.

1996

Mūsu bralis Gitis : [apie režisieriaus G.Padegimo kūrybą, pedagoginę veiklą, asmenį] / Guna Zeltina. – Iliustr. // Rigas bals. – 1996, rugp.10, p. 20.

?????? ?? ????ä?é? : [apie Kaune įvykusią tarptautinę laboratoriją-seminarą “Michailas Čechovas ir rusų-lietuvių kultūriniai ryšiai pirmoje XX a. pusėje] / ?? ?å?ü???? // ????? ? ?öå??. - 1997, ¹5,

1999

Susitikimas su režisieriumi Gyčiu Padegimu / Neringa Veličkaitė // Respectus philologicus. - 1999, Nr. 1, p. 88-89.

Gytį Padegimą įkvepia gyvenimas prie jūros : [apie teatro režisierių] / Romualda Laimienė - Portr. // Vakarų ekspresas. - 1999, spal. 2, p. 9.

Gytis Padegimas - teatro detektyvas : [apie Lietuvos TV laidą "Teatro instinktas", autoriai G. Padegimas ir I. Drąsutienė] / Jūratė Mičiulienė - Iliustr. // Kalba Vilnius. - 1999, gruod. 17, p. 1, 14.

Kelionės į praeitį - kelionės į ateitį : [apie Lietuvos TV laidą "Teatro instinktas" ir jos vedėją G. Padegimą] / Ramutė Vaitiekūnaitė - Iliustr. // Kauno diena. - 1999, gruod. 18, priedas "Eteris", p. 1.

2001

G. Padegimo gyvenimo epizodas Rokiškyje : [apie Rokiškio teatro festivalyje "Vaidiname žemdirbiams" už epizodinį vaidmenį spektaklyje "Meistriškumo mokykla" apdovanotą režisierių G. Padegimą] / Zina Paškevičienė - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2001, vas. 20, p. 26.

2002

Režisierius - jaunystės gatvėse : [apie teatro režisierių G. Padegimą] / Ramutė Vaitiekūnaitė - Iliustr. // Kauno diena. - 2002, vas. 9, p. 11.

Maištaujančios dvasios jubiliejus : [teatro režisieriaus G. Padegimo 50-osioms gimimo metinėms] / Vilius Litvinavičius - Iliustr. // Lietuvos aidas. - 2002, vas. 20, p. 10.  

Režisierius, aktorius, tribūnas : [G. Padegimo gimimo 50-osioms metinėms] / Apolonija Nistelienė - Iliustr. // XXI amžius . - 2002, vas. 20, p. 1, 5.

Gytis Padegimas lieka ištikimas dvasingam teatrui : [apie teatro režisierių] / Apolonija Nistelienė - Portr. // Šiaulių naujienos. - 2002, kovo 8, p. 9.

POKALBIAI. PASISAKYMAI. INTERVIU

1981

… kol sienoje išmuši duris : [pokalbis su dramaturgu J.Grušu ir režisieriumi G.Padegimu apie dramaturgo kūrybą, lietuvių teatrą, kūrybos psichologiją / užrašė] Gražina Mareckaitė // Kultūros barai. – 1981, Nr.11, p. 24-25.

1983

Ištikimybės sala : [pokalbis su režisieriumi G.Padegimu apie kūrybinės veiklos principus ir prioritetus] / kalbėjosi R.Oginskaitė // Kultūros barai, 1983, Nr.4, p.33-36.

1989

Akistata su A.Kamiu Zalcburge : [ pokalbis su režisieriumi G.Padegimu apie A.Camus pjesės “Kaligula” pastatymą Zalcburgo Elizabethbuhne teatre] / kalbėjosi E.Markevičiūtė/ - Iliustr. // Šiaulių naujienos. – 1989, lapkričio 15, p.3-4.

1990

Mes - pasaulio piliečiai lietuviai : [režisierius G.Padegimas apie A.Camus pjesės “Kaligula” pastatymą Elisabethbuhne teatre Zalcburge / užrašė] Dalia Mačionytė. – Iliustr. // Kultūros barai. – 1990, Nr.3, p. 6-8

1994

M.Čechovo slenkstį peržengti aktualu : [pokalbis su režisieriumi G.Padegimu apie dalyvavimą Trečiojoje tarptautinėje M.Čechovo laboratorijoje Anglijoje] / kalbėjosi E.Markevičiūtė // Lietuvos rytas. – 1994, spalio 14, p. 42.

Moteris ir trys jos vyrai (neskaičiuojant režisieriaus) : [Apie P.Claudelio pjesės "Vidudienio dalybos" pastatymą Kauno dramos teatre. Rež. G.Padegimas: Pasisakymai] / Parengė Elvyra Markevičiūtė - Iliustr - A u t.: Gytis Padegimas, Jūratė Onaitytė, Liubomiras Laucevičius, Egidijus Stancikas, Ramūnas Abukevičius, Auris Radzevičius // Kauno diena. - 1994, spal. 15, p. 5.

Su Michailu Čechovu į XXI amžių : [pokalbis su režisieriumi G.Padegimu apie dalyvavimą Trečiojoje tarptautinėje M.Čechovo konferencijoje Anglijoje] / kalbėjosi Asta Birgerytė. – Iliustr. // Šiaurės Atėnai. – 1994, spalio 22, p.11.

"Šviesos pradžia" : [apie J.Marcinkevičiaus pjesės "Šviesos pradžia" interpretaciją Lietuvos RTV . Rež. G.Padegimas: Su A.Masiulio ir G.Padegimo pasisakymais] / Snieguolė Dovidavičienė - Iliustr. // Kalba Vilnius. - 1994, gruod. 23-30 (Nr. 51), p. 3.

1995

… ir nenutrūks laiko ryšys : [režisierius G.Padegimas apie reikšmingus M.Čechovo pedagoginės sistemos bruožus] – Iliustr. // Krantai. - 1995, sausis-kovas, p. 24-30.

"Kartais pajuntu atliktos pareigos saldybę..." : [Pokalbis su Kauno akad. dramos teatro meno vad., rež. G.Padegimu / Užrašė] Rusnė Marčėnaitė - Portr. // Diena. - 1995, kovo 18, p. 13.

Režisierius Gytis Padegimas myli Klaipėdą, jos orą, dangų, žuvėdras : [Pokalbis su Kauno valst. akad. dramos teatro vadovu / Užrašė] Dalia Grikšaitė - Portr. // Vakarų ekspresas. -1995, rugs. 2, p. 12.

Seniausias Lietuvos teatras ruošiasi pradėti 75-ąjį sezoną : [Pokalbis su Kauno dramos teatro vad. rež. G.Padegimu / Užrašė] Sigita Juozapavičiūtė - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 1995, rugs. 29, p. 35, 39.

Atgal į viršų

1996

Du šimtasis kaip... pirmas : [apie T.Wilderio pjesės "Ilga Kalėdų vakarienė" pastatymą Kauno dramos teatre. Rež. G.Padegimas : pasisakymai / užrašė] Elvyra Markevičiūtė - Iliustr - Aut.: Vytautas Grigolis, Virginija Kochanskytė, Nijolė Lepeškaitė, Inesa Paliulytė, Genovaitė Tolkutė, Regina Varnaitė // Kauno diena. - 1996, kovo 16, p. 21.  

Želmuo, kuris pramuša asfaltą : [M.Zingerio spektaklis "Aplink fontaną, arba Mažasis Paryžius" Kauno dramos teatre, režisierius G.Padegimas : pasisakymai] / parengė Elvyra Markevičiūtė - Iliustr - Aut.: Markas Zingeris, Algis Lapienis, Arūnas Stanionis, Vytautas Grigolis, Inesa Paliulytė, Virginija Kochanskytė, Ridas Žirgulis // Kauno diena. – 1996 spal. 12, p 1,3. 

Aplink Marko Zingerio "Fontaną" : [diskusija apie pjesę: pasisakymai / parengė] Arvydas Lapukas - Iliustr - Aut.: Algimantas Mikuta, Gytis Padegimas, Markas Zingeris, Algimantas Masiulis, Inesa Paliulytė, Elvyra Markevičiūtė, Gediminas Jankus, Petras Venclovas, Violeta Šoblinskaitė // Nemunas. - 1996, Nr. 12, p. 42-45.

1997

Teatras, teatro, teatrui ir t.t . : [apie M.Čechovo kūrybai skirtą tarptautinį seminarą-laboratoriją “Michailas Čechovas ir rusų-lietuvių kultūriniai ryšiai pirmoje XX a. pusėje” Kaune : pasisakymai / užrašė] Birutė Garbaravičienė, Ramunė Vaitiekūnaitė – Portr. – aut.: Faustas Latėnas, Egidijus Aleksandravičius, Andrius Kurienius, Gytis Padegimas, Ramūnas Abukevičius, Vladimiras Baičeris, Inesa Paliulytė, Vitalija Truskauskaitė //Kauno diena. – 1997, vasario 12, p.8.

Dviejų Čechovų pasaulyje : [apie Tarptautinę M.Čechovo laboratoriją Melichove (Rusijos Federacija) : pasisakymai] / parengė Elvyra Markevičiūtė - Iliustr - Aut.: Gytis Padegimas, Evaldas Leskauskas, Sarah Kane // Literatūra ir menas. - 1997, spal. 4, p. 12-13.

O iš nuobodulio oras sudumba : [Kauno valstybinio akademinio dramos teatro aktorinio meno mokyklos studentų spektaklis - P. Hackso "Oro duobė / su režisieriaus G. Padegimo ir aktoriaus A. Kurieniaus pasisakymais] / parengė Elvyra Markevičiūtė - Iliustr. // Kauno diena. - 1997, gruod. 18, p. 32.

1998

"...Gražus kaip Eidukaitis jis pas mane ateis!" : [apie Kauno dramos teatro aktorių V. Eidukaitį] / Antanas Žekas ; [su Reginos Varnaitės, Aušros Eidukaitytės, Gyčio Padegimo prisiminimais / užrašė ] Elvyra Markevičiūtė - Iliustr. // Nemunas. - 1998, Nr. 5, p. 13-17.

Įkvėpimo šaltiniai Strasbūre : [pokalbis su režisieriumi G.Padegimu apie dalyvavimą tarptautinėje M.Čechovo konferencijoje-laboratorijoje Strasbūre, Prancūzijoje] / kalbėjosi E.Markevičiūtė. – Iliustr. // Kauno diena. – 1998, rugp.12, p.23.

1999

Kūrybinis metodas, jungiantis žmones : [pokalbis su režisieriumi apie darbą tarptautinėje M.Čechovo aktorinėje mokykloje (ISMT) Miunchene, Vokietijoje] / kalbėjosi E.Markevičiūtė. – Iliustr. // Kauno diena. – 1999, birž. 21, p.12.

Atgal į viršų

2001

Ar septintasis portretas bus lemtingas? : [pokalbis su menininku, rašytoju, filosofu R. Demarco apie aktorę N. Narmontaitę ir jos sukurtą M. Callas vaidmenį T. McNally pjesėje "Meistriškumo pamoka", režisierius G. Padegimas] / užrašė] Elvyra Markevičiūtė - Iliustr. // Lietuvos aidas. - 2001, liep. 11, p. 10.

2003

Gytis dėsto GITIS’e : [pokalbis su teatro režisieriumi G.Padegimu, dėstančiu Maskvos valstybinio teatro instituto Skandinavijos skyriuje Arhuse, Danija / užrašė] Elvyra Markevičiūtė – Iliustr. // Kauno diena. – 2003, vas. 8, p.11.

Įvairialypė aktorės misija : [ apie V.Maliagino pjesės “Žmogiškasis teismas” pastatymą ir rusų aktorės N.Drobyševos vaidmenį Kopenhagos “Dialog” teatre. Rež. G.Padegimas. Su G.Padegimo ir N.Drobyševos pasisakymais] / parengė Elvyra Markevičiūtė – Iliustr. // Šeimininkė. – 2003, gruod. 24, p. 5.

2002

GITIS SCANDINAVIA Danijos karalystėje : [pokalbis su teatro studijos GITIS SCANDINAVIA vadovu M.Belinsonu bei dėstytojais V.Koršunovu ir G.Padegimu / kalbėjosi] Elvyra Markevičiūtė // Naujoji Romuva, Nr.1, p. 69-71.

Po ideologinėm bangom – tikri žmonių gyvenimai : režisierius G.Padegimas netiki, kad būna laisvų visuomenių, jos visada pavergtos : [pokalbis su režisieriumi] / Rūta Oginskaitė // Liet. rytas, lapkr. 23, priedas “Mūzų malūnas”, p.1, 4.

Apie geltonos rožės pumpurą : [pokalbis su režisieriumi G.Padegimu] / Rima Čieliauskaitė // Vakarų ekspresas, spal. 30, priedas “Šeštadienis”, p. 3.

“Ugnies medžioklė su varovais” . Atgimimas kitokioje Lietuvoje: [pokalbis su miuziklo režisieriumi G.Padegimu / užrašė] Loreta Jastramskienė // Valstiečių laikraštis, lapkr.16, p. 21.

SPEKTAKLIŲ RECENZIJOS. PRISTATYMAI

1981  

Kas tie kreditoriai? : [A.Strindbergo drama “Kreditoriai” Kauno dramos teatre, režisierius G.Padegimas] /Audronė Girdzijauskaitė – Iliustr. // Kultūros barai. – 1981, Nr. 10. p. 24-25.

1983

Praradimų nostalgija : [apie Kauno dramos teatro spektaklį T.Wilderio “Mūsų miestelis” ir jo režisieriaus G.Padegimo kūrybinius principus] / Irena Aleksaitė // Teatras. – 1983, Nr.1, p.14-16.  

1986

Iš teatrologo dienoraščio. Vasaris : [V.Jasukaitytės pjesė “Žemaitė” Šiaulių dramos teatre, režisierius G.Padegimas] / Rūta Oginskaitė – Iliustr. // Literatūra ir menas. – 1986, kovo 29, p.8-9

1990

Sėkmės atgarsiai iš Austrijos : [Austrijos spaudos atsiliepimai apie A.Camus “Kaligulos” spektaklį Zalcburgo Elizabethbuhne teatre, režisierius G.Padegimas] / parengė E.Markevičiūtė // Šiaulių naujienos. -1990, sausio 4, p.2.

Reikšminga Kamiu dramos inscenizacija Elizabethbuhne teatre (Zalcburge): [Austrijos spaudos atsiliepimai apie G.Padegimo režisuotą A.Camus “Kaligulos” spektaklį] / Harold Waitzbauer // Teatras, 1990, Nr. 1, p.19.

Žmonės miršta ir jie nėra laimingi : [Austrijos spaudos atsiliepimai apie G.Padegimo režisuotą A.Camus “Kaligulos spektaklį Elizabethbuhne teatre Zalcburge] / Gunter Vendin // Teatras - 1990, Nr. 1, p.27.

Lietuviai Zalcburge : [F.G.Lorca drama “Jerma” Zalcburgo Elizabethbuhne teatre. Rež. G.Padegimas] / Aušra Marija Jurašienė – Iliustr. // Dienovidis. – 1990 gruodžio 28-1991 sausio 11, p.10.

Atgal į viršų

1994

Titano vardas - žmogus : [Apie Vandos Juknaitės pjesės "Vainuto raštininkas" pastatymą Kauno dramos teatre. Rež. Gytis Padegimas] / Markevičiūtė Elvyra - Iliustr // Kauno diena. - 1994, saus. 15, p. 5.

"Mano vaizduotė buvo išmušta iš proto vėžių" : [Apie Vandos Juknaitės pjesės "Vainuto raštininkas" pastatymą Kauno dramos teatre. Rež. Gytis Padegimas] / Rūta Oginskaitė - Iliustr // Lietuvos rytas. - 1994, saus. 21, p. 33.

Atėjo nauja dramaturgė : [Apie Vandos Juknaitės pjesės "Vainuto raštininkas" pastatymą Kauno dramos teatre. Rež. Gytis Padegimas] / Irena Aleksaitė - Iliustr // 7 meno dienos. - 1994, saus. 28, p. 1, 5.

Jaunojo Baranausko monologas : [apie V.Juknaitės pjesės "Vainuto raštininkas" pastatymą Kauno dramos teatre. Rež. G.Padegimas] / Algis Samulionis - Iliustr. // Literatūra ir menas. - 1994, kovo 5, p. 4.

Naujas Antano Baranausko perskaitymas : [apie V.Juknaitės pjesės "Vainuto raštininkas" pastatymą Kauno dramos teatre. Rež. G.Padegimas] / Aistė Birgerytė - Iliustr. // Vilniaus tribūna. - 1994, liep. 22-29 (Nr. 29), p. 10.

Įdomi Gyčio Padegimo taikomoji erotika : [apie P.Claudelio dramos "Vidudienio dalybos" pastatymą Kauno dramos teatre. Rež. G.Padegimas] / Egmontas Jansonas - Iliustr. // Diena. - 1994, spal. 25, p. 10.

Kokia erdvė už žodžių? : [apie P.Claudelio dramos "Vidudienio dalybos" pastatymą Kauno dramos teatre. Rež. G.Padegimas] / Audronis Liuga // 7 meno dienos. - 1994, spal. 28, p. 5.

Teatras nieko nelaiko glėbyje per prievartą : [apie P.Claudel'io dramos "Vidudienio dalybos" pastatymą Kauno dramos teatre. Rež. G.Padegimas] / Rūta Oginskaitė - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 1994, spal. 28, p. 39.

1995

Pamąstymai apie P.Klodelio dramą "Vidudienio dalybos" ir jos pastatymą Kauno dramos teatre : [Rež. G.Padegimas] Rūta Skendelienė // Kauno diena. - 1995, vas. 18, p. 22.

Laba diena, misteri Shaw... : [apie J.Kilty komedijos "Mielasis apgavikas" pastatymą Kauno akad. dramos teatro Maž. scenoje. Rež. G.Padegimas] / Vesta Grodskytė // 7 meno dienos. - 1995, bal. 21, p. 7.

Ak, tie mielieji apgavikai! : [apie J.Kilty komedijos "Mielasis apgavikas" pastatymą Kauno akad. dramos teatre. Rež. G.Padegimas] / Aida Mikalauskaitė - Iliustr. // Literatūra ir menas. - 1995, geg. 6, p. 10.

"Mielasis apgavikas" - Kauno teatro mažojoje scenoje : [apie J.Kilty komedijos "Mielasis apgavikas" pastatymą Kauno dramos teatre. Rež. G.Padegimas] / Daiva Šabasevičienė - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 1995, birž. 2, p. 39.

Ar žiūrovai atsisako dalyvauti dalybose? : [apie P.Claudelio dramos "Vidudienio dalybos" pastatymą Kauno dramos teatre. Rež. G.Padegimas] / Vilius Litvinavičius - Iliustr. // XXI amžius. - 1995, liep. 7, p. 5.

Kauniečių pastangos prakalbinti Shakespeare'ą : [apie W.Shakespeare komedijos "Tuščios meilės pastangos" pastatymą Kauno dramos teatre. Rež. G.Padegimas] / Ina Pukelytė - Portr. // 7 meno dienos. - 1995, spal. 13, p. 7.

Gana tuščios meilės pastangos : [apie W.Shakespeare'o komedijos "Tuščios meilės pastangos" pastatymą Kauno dramos teatre. Rež. G.Padegimas] / Daiva Šabasevičienė - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 1995, spal. 13, p. 39.

Sezono atidarymas - kaukių balius : [apie W.Shakespeare komedijos "Tuščios meilės pastangos" Kauno valst. akad. dramos teatre. Rež. G.Padegimas] / Jonas Pasčigonas // Savas. - 1995, spal. 24 - lapkr. 7 (Nr. 8), p. 6.

Rojaus ilgesys : [apie W.Shakespeare komedijos "Tuščios meilės pastangos" pastatymą Kauno akad. dramos teatre. Rež. G.Padegimas] / Vesta Grodskytė // Dienovidis. - 1995, gruod. 8, p. 11.

Žaismės, ironijos ir emocijų įtaiga : [apie J.Kilty komedijos "Mielasis apgavikas" pastatymą Kauno dramos teatre. Rež. G.Padegimas] / Gediminas Jankus - Iliustr // Diena. - 1995, gruod. 16, p. 14.

Kalėdų vakarienė, kuri nesibaigs niekada : [apie T.Wilderio pjesės "Ilga Kalėdų vakarienė" pastatymą Kauno dramos teatre. Rež. G.Padegimas] / Vilius Litvinavičius - Iliustr // XXI amžius. - 1995, gruod. 22, p. 5.

1996

Pilnaverčio gyvenimo ilgesys : [apie W.Shakespeare komedijos "Tuščios meilės pastangos" pastatymą Kauno akad. dramos teatre. Rež. G.Padegimas]] / Gediminas Jankus - Iliustr // Diena. - 1996, saus. 6, p. 15.

Ilgai lauktoji Padegimo "Premjera" : [apie J.Cromwello pjesės "Premjera" pastatymą Klaipėdos dramos teatre. Rež. G.Padegimas] / Stefa Galkauskaitė // Klaipėda. - 1996, saus. 16, p. 18.

Ilgiausių metų šios dienos premjerai : [apie J.Cromwello pjesės "Premjera" pastatymą Klaipėdos dramos teatre. Rež. G.Padegimas] / Stefa Galkauskaitė - Portr // Vakarų ekspresas. - 1996, saus. 19, p. 12.

"Premjera" apie premjerą : [apie J.Cromwello pjesės "Premjera" pastatymą Klaipėdos dramos teatre. Rež. G.Padegimas] / Rolanda Lukoševičienė - Iliustr // Vakarų ekspresas. - 1996, saus. 20, p. 12.

Akistata su Šekspyru : [apie W.Shakespeare komedijos "Tuščios meilės pastangos" pastatymą Kauno dramos teatre. Rež. G.Padegimas] / Vilius Litvinavičius - Iliustr // XXI amžius. - 1996, saus. 24, p. 4.

"Premjera" - nuvylė paprastumas, sužavėjo vaidyba : [apie J.Cromwello pjesės "Premjera" pastatymą Klaipėdos dramos teatre. Rež. G.Padegimas] / Rolanda Lukoševičienė - Iliustr // Lietuvos rytas. - 1996, vas. 2, p. 39.

Naujas žvilgsnis į Kauno užkaborius : [apie M.Zingerio pjesės "Aplink fontaną, arba Mažasis Paryžius" pastatymą Kauno dramos teatre. Rež. G.Padegimas] / Virginijus Mizaras - Iliustr // Laikinoji sostinė. - 1996, spal. 11, p. 9.

Ugnies paukštės palytėti : [apie M.Zingerio pjesės "Aplink fontaną, arba Mažasis Paryžius" pastatymą Kauno dramos teatre. Rež. G.Padegimas] / Gediminas Jankus - Iliustr // Kauno diena. - 1996, spal. 14, p. 4.

Spektaklis be ribų : [apie M.Zingerio pjesės "Aplink fontaną, arba Mažasis Paryžius" pastatymą Kauno dramos teatre. Rež. G.Padegimas] / Rasa Paukštytė // 7 meno dienos. - 1996, spal. 18, p. 6.

Gulbės giesmė : [apie Klaipėdos dramos teatro aktorės J.Jankauskaitės vaidmenį J.Cromwello dramoje "Premjera". Rež. G.Padegimas] / Ivona Žiemytė // Naujasis Vakarų ekspresas. - 1996, spal. 22, p. 11.    

Epas apie Kauną : [apie M.Zingerio pjesės "Aplink fontaną, arba mažasis Paryžius" pastatymą Kauno dramos teatre. Rež. G.Padegimas] / Ina Pukelytė - Iliustr // 7 meno dienos. - 1996, spal. 25, p. 11.

Fontano vaiduoklių tyla : [apie M.Zingerio pjesės "Aplink fontaną, arba Mažasis paryžius" pastatymą Kauno dramos teatre. Rež. G.Padegimas] / Vilius Litvinavičius - Iliustr // Literatūra ir menas. - 1996, lapkr. 2, p. 10.

Kitu rakursu apie spektaklį "Aplink fontaną, arba Mažasis Paryžius" [Kauno akademiniame dramos teatre, režisierius G.Padegimas] / Vanda Poderytė - Iliustr. // 7 meno dienos. - 1996, gruod. 6, p. 4.

Prisiminimų maratonas cementiniame troškimų kalėjime : [apie M.Zingerio pjesės "Aplink fontaną, arba mažasis Paryžius" pastatymą Kauno dramos teatre. Rež. G.Padegimas] / Valdas Gedgaudas - Iliustr. // Lietuvos aidas. - 1996, gruod. 20, p. 12.

Angelai virš miesto, netapusio Paryžiumi : [apie M.Zingerio pjesės "Aplink fontaną arba Mažasis paryžius" pastatymą Kauno akad. dramos teate. Rež. G.Padegimas] / Gediminas Jankus - Iliustr. // Gabija. - 1996, Slenkstis, p. 14-15.

Atgal į viršų

1997

"Nusikaltimas ir bausmė" : režisierius - kaunietis, aktoriai - norvegai : [apie F.Dostojevskio romano "Nusikaltimas ir bausmė" inscenizacijos pastatymą Stavangerio mieste (Norvegija). Rež. G.Padegimas] / Elvyra Markevičiūtė - Iliustr. // Laikinoji sostinė. - 1997, saus. 17, p. 4.

G.Padegimo sėkmė Norvegijoje : [apie F.Dostojevskio romano "Nusikaltimas ir bausmė" inscenizacijos pastatymą Norvegijos Karalystės Stavangerio miesto Rogalando reatre, režisierius G.Padegimas] / Elvyra Markevičiūtė // Respublika. - 1997, saus. 21, p. 17.

Sėkmingas bendradarbiavimo etapas : [apie F.Dostojevskio romano "Nusikaltimas ir bausmė" inscenizacijos pastatymą Norvegijos karalystės Stavangerio miesto Rogalando teatre. Rež. G.Padegimas] / Elvyra Markevičiūtė // 7 meno dienos. - 1997, saus. 24, p. 7.

Aštuonių savaičių savižudybė : [apie F.Dostojevskio romano "Nusikaltimas ir bausmė" inscenizacijos pastatymą Rogalando teatre (Norvegija). Rež. G.Padegimas] / Elvyra Markevičiūtė - Portr. // 7 meno dienos. - 1997, vas. 14, p. 6.

Babelio bokštas Norvegijos scenoje : [apie G.Padegimo režisuotą spektaklį pagal F.Dostojevskio romaną "Nusikaltimas ir bausmė" Rogalando teatre Norvegijoje] / Elvyra Markevičiūtė - Iliustr. // Krantai. - 1997, Nr. 2, p. 38-41.

Dostojevskis norvegiškai : [apie F.Dostojevskio romano "Nusikaltimas ir bausmė" inscenizacijos pastatymą Norvegijos karalystės Stavangerio miesto Rogalando teatre. Rež. G.Padegimas] / Elvyra Markevičiūtė - Iliustr. // Naujoji Romuva. - 1997, Nr. 3/4, p. 33-36.

Kai sustoja laikas : [apie F.Dostojevskio romano "Nusikaltimas ir bausmė" inscenizacijos pastatymą Norvegijos karalystės Stavangerio miesto Rogalando teatre. Rež. G.Padegimas] / Elvyra Markevičiūtė - Iliustr. // Santara. - 1997, Nr. 29, p. 80-83.

Karalienė ir jos karalius : [apie J.Goldmano dramos "Liūtas žiemą" pastatymą Kauno akad. dramos teatre. Rež. G.Padegimaas / Elvyra Markevičiūtė; su aktorės G.Balandytės pasisakymu] - Iliustr. // Kauno diena. - 1997, lapkr. 10, p. 14.

Karališkų aistrų sankirtoje : [apie G.Padegimo režisuotos D.Goldmano dramos "Liūtas žiemą" premjerą, Kaunas] / Elvyra Markevičiūtė - Iliustr. // Tėviškės žinios. - 1997, lapkr. 11, p. 5.

Scenoje - karališkų aistrų sankirta : [apie numatomą parodyti J.Goldmano dramos "Liūtas žiemą", režisuotos G.Padegimo, premjerą, Kaunas] / Elvyra Markevičiūtė - Portr. // Laikinoji sostinė. - 1997, lapkr. 11, p. 8.

Karališkų aistrų sankirtoje : [apie Kauno akademinio dramos teatro spektaklį, pagal D.Goldmeno pjesę "Liūtas žiemą", režisierius G.Padegimas] / Elvyra Markevičiūtė - Iliustr. // Šeimininkė. - 1997, lapkr. 12, p. 7.

Antroji sezono premjera : [J.Goldmano pjesė "Liūtas žiemą" Kauno akademiniame dramos teatre, režisierius G.Padegimas] / Vituolis Joneliūnas - Iliustr. // Lietuvos aidas. - 1997, lapkr. 13, p. 15.

Karalius ir jo moterys : [apie G.Padegimo režisuotos J.Goldmano pjesės "Liūtas žiemą" premjerą, Kaunas]; Mažajame teatre - didelės aistros : [apie V.Balsio režisuotą P.Shafferio pjesę "Equus", Kaunas] / Markas Zingeris - Iliustr. // Laikinoji sostinė. - 1997, lapkr. 17, 21.    

Pagunda būti butaforiniu karaliumi : [J.Goldmano pjesė "Liūtas žiemą" Kauno akademiniame dramos teatre, režisierius G.Padegimas] / Julius Lozoraitis - Iliustr. // Respublika. - 1997, lapkr. 18, p. 19.

Liūtas spąstuose : [J.Goldmano pjesė "Liūtas žiemą" Kauno akademiniame dramos teatre, režisierius G. Padegimas] / Ridas Viskauskas - Iliustr. // Literatūra ir menas. - 1997, lapkr. 22, p. 12.

Sukrečianti žmogiškosios būties drama : [J.Goldmano pjesė "Liūtas žiemą" Kauno akademiniame dramos teatre, režisierius G.Padegimas] / Gediminas Jankus - Iliustr. // Kauno diena. - 1997, lapkr. 28, p. 19.

Meilės ir valdžios žaidimai viduramžių Anglijoje : [J. Goldmano pjesė "Liūtas žiemą" Kauno akademiniame dramos teatre, režisierius G.Padegimas] / Ina Pukelytė - Portr. // 7 meno dienos. - 1997, lapkr. 28, p. 7.

Karališkieji Gyčio Padegimo košmarai : [J. Goldmano pjesė "Liūtas žiemą" Kauno akademiniame dramos teatre, režisierius G. Padegimas] / Vilius Litvinavičius - Iliustr. // Literatūra ir menas. - 1997, gruod. 6, p. 11.

Naujas spektaklis vaikams : [apie vokiečių rašytojo P. Hackso knygutės "Oro duobė" inscenizaciją Kauno akademiniame dramos teatre, režisierius G. Padegimas] / Vituolis Joneliūnas // Lietuvos aidas. - 1997, gruod. 20, p. 27.

Kaip išsigelbėti iš oro duobių? : [P. Hakso pjesė "Oro duobė" Kauno dramos teatre, režisierius G.Padegimas] / Vilius Litvinavičius // Vakarinės naujienos. - 1997, gruod. 30, p. 4.

1998

Litvinavičius, Vilius
Oro duobių žaidimai : [P. Hackso "Oro duobė", Kauno akademiniame dramos teatre, režisierius G. Padegimas] / Vilius Litvinavičius - Iliustr. // Literatūra ir menas. - 1998, saus. 3, p. 11.

Markevičiūtė, Elvyra
Džiaugsmas kurti vaikams : [P. Hackso "Oro duobė" Kauno akademiniame dramos teatre, režisierius G. Padegimas] / Elvyra Markevičiūtė - Iliustr. // Dienovidis. - 1998, saus. 9-15 (Nr. 2), p. 18.

Dalybos tarp dangaus ir žemės : [P. Claudel'io drama "Vidudienio dalybos" Kauno akademiniame dramos teatre, režisierius G. Padegimas] / Elvyra Markevičiūtė - Iliustr. // Kauno diena. - 1998, saus. 24, p. 8.

Oro duobėje galima patirti stebėtinų dalykų : [P.Hackso "Oro duobės" Kauno akademiniame dramos teatre, režisierius G. Padegimas] / Gediminas Jankus - Iliustr. // Kauno diena. - 1998, vas. 6, p. 8.

Jamesas Goldmanas šypsosi: "Nepakeičiamų - yra!" : [J. Goldmano drama "Liūtas žiemą" Kauno akademiniame dramos teatre, režisierius G. Padegimas] / Vanda Poderytė - Iliustr. // 7 meno dienos. - 1998, kovo 6, p. 6.


Pirmieji žingsniai profesionalioje scenoje : [apie Aukštesniosios aktorinio meno mokyklos absolventų, vadovaujamų Kauno dramos teatro vadovo G. Padegimo, spektaklius] / Ina Pukelytė - Iliustr. // 7 meno dienos. - 1998, liep. 17, p. 7.

Tas karališkas žiaurumas... : žiūrovo nuomonė apie Klaipėdoje rodytą Kauno dramos teatro spektaklį [J. Goldmano] "Liūtas žiemą" [režisierius G. Padegimas] / Ivona Žiemytė - Portr. // Vakarų ekspresas. - 1998, rugs. 26, p. 24.

Romantinis polėkis po atviru dangumi : [L. Ukrainkos drama - fejerija "Girių giesmė" Kauno akademiniame dramos teatre, režisierius G. Padegimas] / Gediminas Jankus - Iliustr. // Kauno diena. - 1998, spal. 29, p. 24.

"Šmėklų sonatoje" pirmu smuiku griežia L. Zelčius : [A. Strindbergo pjesė Kauno akademiniame dramos teatre, režisierius G. Padegimas] / Vėjūnė Gečiauskienė - Iliustr. // Laikinoji sostinė. - 1998, lapkr. 3, p. 8.

A. Strindbergo dramos premjera Kaune : [pjesė "Šmėklų sonata" Kauno dramos teatre, režisierius G. Padegimas] / Elvyra Markevičiūtė - Iliustr. // Lietuvos aidas. - 1998, lapkr. 5, p. 15.

Premjera aktoriaus [L. Zelčiaus] jubiliejui : [A. Strindbergo drama "Šmėklų sonata" Kauno akademiniame dramos teatre, režisierius G. Padegimas] / Elvyra Markevičiūtė - Iliustr. // 7 meno dienos. - 1998, lapkr. 6, p. 6.

Aktoriaus [L. Zelčiaus] sukaktis bus minima premjera : [A. Strindbergo "Šmėklų sonata" Kauno valstybiniame akademiniame dramos teatre. Režisierius G. Padegimas] / Vida Savičiūnaitė // Lietuvos rytas. - 1998, lapkr. 6, priedas "Savaitgalis", p. 9.

Premjera ir premjeriniai linkėjimai : [Kauno akademinio dramos teatro spektaklis - A. Strindbergo "Šmėklų sonata", režisierius G. Padegimas] / Ramutė Vaitiekūnaitė - Iliustr. // Kauno diena. - 1998, lapkr. 7, p. 1, 5.

Šmėklos iš amžiaus pradžios : [A. Strindbergo pjesė "Šmėklų sonata" Kauno dramos teatre, režisierius G. Padegimas] / Vaidas Jauniškis - Iliustr. // Kauno diena. -1998, lapkr. 14, p. 21.

Įtikino tiktai pirmoji "sonatos" dalis : [A. Strindbergo dramos "Šmėklų sonata" premjera Kauno akademiniame dramos teatre, režisierius G. Padegimas] / Ingrida Daunoravičiūtė // Lietuvos rytas. - ISSN 1392-2351. - 1998, lapkr. 17, priedas "Mūzų malūnas", p. 4.

Dar kartą apie premjerą : [A. Strindbergo drama "Šmėklų sonata" Kauno valstybiniame dramos teatre, režisierius G. Padegimas] / Gediminas Jankus - Iliustr. // Kauno diena. - 1998, gruod. 14, p. 23.

Atgal į viršų

1999

Eksperimento dvasia mažoje scenoje : [airių dramaturgo W.B. Yeatso drama "Žodžiai lango stikle" Kauno akademiniame dramos teatre, režisierius G. Padegimas] / Elvyra Markevičiūtė // 7 meno dienos. - 1999, spal. 8, p. 11.

"Važiuojam!" - kviečia Gytis Padegimas : [T. Wilderio pjesė "Naktinio traukinio vagonas "Hajavata" Klaipėdos dramos teatre] / Romualda Laimienė - Portr. // Vakarų ekspresas. - 1999, lapkr. 26, p. 1-2.

G. Padegimas vėl pasirinko T. Wilderį : [T. Wilderio pjesė "Naktinio traukinio vagonas "Hajavata" Klaipėdos dramos teatre, režisierius G. Padegimas] / Julius Lozoraitis // Lietuvos rytas. - 1999, lapkr. 26, priedas "Savaitgalis", p. 11.

Į Naująjį amžių - "Naktinio traukinio vagonu "Hajavata" : [T. Wilderio pjesė Klaipėdos dramos teatre, režisierius G. Padegimas] / Ramunė Balevičiūtė - Iliustr. // Lietuvos teatras. - 1999, ruduo-žiema, p. 83-84.

Važiuojam!? : [T. Vailderio "Naktinio traukinio vagonas "Hajavata" Klaipėdos dramos teatre, režisierius G. Padegimas] / Jurga Petronytė // Vakarų ekspresas. - 1999, gruod. 11, p . 9.

????? ? ?? I ??? : [????? ?. ? "????? ?????? "" ? ?? ??????, ? ?. ??] / ?????? ?? - Rus . // ??? ?????. - 1999, 14 ???., p . 5.

Kupletinės metafizikos pamoka "Hajavatos" keleiviams : [T. Wilderio "Naktinio traukinio vagonas "Hajavata" Klaipėdos dramos teatre, režisierius G. Padegimas] / Rita Bočiulytė - Iliustr. // Klaipėda. - 1999, gruod. 22, p. 19.

Amerikoniška eklektika ir lietuviškas mentalitetas : [T. Wilderio "Naktinio traukinio vagonas "Hajavata" Klaipėdos dramos teatre, režisierius G. Padegimas] / Rolanda Lukoševičienė - Iliustr. // Klaipėda. - 1999, gruod. 22, p. 18.

2000

Meistriškumo pamokos ir akinių kiaurymės : [pokalbis su Kauno dramos teatro aktore N. Narmontaite, vaidinančia operos solistę M. Callas režisieriaus G. Padegimo spektaklyje "Meistriškumo pamokos" pagal T. McNally pjesę / užrašė] Gitana Bartuškienė - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2000, bal. 10, p. 24-25.

Gyčiui Padegimui Panevėžys primena Norvegiją : [apie režisieriaus darbą Panevėžio J. Miltinio dramos teatre] / Virginija Januševičienė - Iliustr. // Panevėžio rytas. - 2000, bal. 15, p. 19.

Marijos Callas gyvenimo pamokos : [pjesės T. McNally "Meistriškumo pamoka" premjerą J. Miltinio dramos teatre, Panevėžys, režisierius G. Padegimas] / Virginija Januševičienė - Iliustr. // Panevėžio rytas. - 2000, bal. 19, p. 16.

Mozaika iš širdies skeveldrų : [apie kaunietės aktorės N. Narmontaitės sukurtą M. Kalas vaidmenį T. McNally pjesėje "Meistriškumo pamoka", režisierius G. Padegimas] / Dalia Juškienė - Iliustr. // Kauno diena. - 2000, bal. 28, p. 4.

Po spektaklių publika šaukė "bravo" : [apie Naujosios dramos akcijos spektaklius] / Ridas Viskauskas - Portr. // Lietuvos aidas. - 2000, birž. 19, p. 11.

Likimo tragizmas vilionių fone : [H. Ibseno drama "Mažasis Ejolfas" Panevėžio J. Miltinio dramos teatre, režisierius G. Padegimas] / Virginija Januševičienė - Iliustr. // Panevėžio rytas. - 2000, birž. 24, p. 4.

Vaidmenys - moterims, kuriomis žavėjosi : [H. Ibseno drama "Mažasis Ejolfas" Panevėžio J. Miltinio dramos teatre, režisierius G. Padegimas] / Valentina Žigienė // Panevėžio balsas. - 2000, birž. 24, p. 4.

H. Ibseno dramos ["Mažasis Ejolfas"] premjera Panevėžyje [režisierius G. Padegimas] / Vida Bielskytė // Lietuvos aidas. - 2000, birž. 28, p. 11.

Didžiajame Gyčio Padegimo pokšte - Kretingos choras "Svaja" : [apie spektaklį "Didysis pokštas" pagal T. Mano "Jokūbo istorijas" T. Mano festivalyje, Nida] / Danutė Dunauskaitė - Iliustr. // Pajūrio naujienos. - 2000, rugpj. 11, priedas "Smiltys", p. 1-2.

Panevėžiečiams - meistriškumo pamoka su Marija Kalas : [T. Maknalio pjesė "Meistriškumo pamoka" Kauno muzikiniame teatre, režisierius G. Padegimas] / Jurga Švagždienė - Portr. // Sekundė. - 2000, rugs. 26, p. 15.

Žiūrovą mėgsta laikyti tiesų : [T. McNally "Meistriškumo pamoka" Panevėžio muzikiniame teatre, režisierius G. Padegimas] / Valentina Žigienė - Portr. // Panevėžio balsas. - 2000, rugs. 26, p. 4.

Pjesės autorius taip pat kandidatavo į prezidentus : [Ch. Boičevo pjesė "Pulkininkas Paukštė" Panevėžio J. Miltinio dramos teatre, režisierius G. Padegimas] / Valentina Žigienė - Iliustr. // Panevėžio balsas. - 2000, spal. 7, p. 4.

"Meistriškumo pamoka" moko ir mokosi siekti tobulumo : [T. McNally pjesė "Meistriškumo pamoka", režisierius G. Padegimas] / Vida Savičiūnaitė - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 2000, lapkr. 7, priedas "Mūzų malūnas", p. 5.

Meistriškumo kaina : [apie aktorės N. Narmontaitės sukurtą operos primadonos M. Callas vaidmenį T. McNally pjesėje "Meistriškumo pamoka", režisierius G. Padegimas] / Elvyra Markevičiūtė - Iliustr. // Lietuvos aidas. - 2000, lapkr. 10, p. 11.

Marijos Kalas meistriškumo pamokos : [T. Makneilio pjesė "Meistriškumo pamoka" Lietuvos rusų dramos teatre, režisierius G. Padegimas] / Audronė Jablonskienė - Iliustr. // Respublika. - 2000, lapkr. 11, p. 26.

Primadonos sielos pjūvis : [apie G. Padegimo režisuotą spektaklį "Meistriškumo pamoka" Kauno muzikiniame teatre] / Elvyra Markevičiūtė - Portr. // Laikinoji sostinė. - 2000, lapkr. 14, p. 7.

Marios Callas tragiško likimo puslapis : [T. McNally pjesė "Meistriškumo pamoka" Kauno "Džiugenos" teatre, režisierius G. Padegimas] / parengė Vilius Litvinavičius // Lietuvos aidas. - 2000, lapkr. 28, p. 11.

Apie pakylėtumą : [T. McNally pjesė "Meistriškumo pamoka", režisierius G. Padegimas] / Ramunė Balevičiūtė // 7 meno dienos. - 2000, gruod. 1, p. 3.

Meistriškumo kaina : [apie režisieriaus G. Padegimo spektaklį pagal T. McNally pjesę "Meistriškumo pamoka", parodytą Vilniaus rusų dramos teatre] / Elvyra Markevičiūtė - Iliustr. // Dienovidis. - 2000, gruod. 8-21 (Nr. 29), p. 14.

Atgal į viršų

2001

Naujojo meistriškumo pamokos: publikai ir sau : [T. Makneilio pjesė "Meistriškumo pamoka" Kauno muzikiniame teatre, režisierius G. Padegimas] / Vaidas Jauniškis - Iliustr. // Kauno diena. - 2001, saus. 3, p. 9.

Režisieriaus sezonas teatro paraštėje : [apie teatro režisieriaus G. Padegimo kūrybinę veiklą] / Elvyra Markevičiūtė - Portr. // Lietuvos aidas. - 2001, saus. 8, p. 11.

Marija Kalas - Jonavos scenoje : [T. Maknelio pjesė "Meistriškumo pamokos", režisierius G. Padegimas] / Gabija Irminaitė - Iliustr. // Naujienos. - 2001, saus. 16, p. 4.

Nacionalinėje dramoje - madingas scenos matriarchatas : [B. Frielo pjesė "Lugnazado šventės šokiai" Nacionaliniame dramos teatre, režisierius G. Padegimas] / Julius Lozoraitis - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 2001, vas. 2, priedas "Savaitgalis", p. 11.

Herojų santykius temdo virtuvės stalas : [B. Frielo pjesė "Lugnazado šventės šokiai" Nacionaliniame dramos teatre, režisierius G. Padegimas] / Rūta Oginskaitė - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 2001, vas. 6, priedas "Mūzų malūnas", p. 6.

Akimirkos žavesys ir netvarumas : [B. Frielo pjesė "Lugnazado šventės šokiai" Nacionaliniame dramos teatre, režisierius G. Padegimas] / Ramunė Balevičiūtė - Iliustr. // 7 meno dienos. - 2001, vas. 16, p. 5.

Moterų šokiai : [B. Frielo pjesė "Lugnazado šventės šokiai" Nacionaliniame dramos teatre, režisierius G. Padegimas] / Vaidas Jauniškis - Iliustr. // Kauno diena. - 2001, vas. 17, p. 14.

Netesėti pažadai žudo jų autorių : B. Frielo "Lugnazado šventės šokiai" pagal G. Padegimą [Nacionaliniame dramos teatre] / Juozas Algimantas Krikštopaitis - Iliustr. // Literatūra ir menas. - 2001, vas. 23, p. 8.

Ilgai laukti vaidmenys : [B. Frielo pjesė "Lugnazado šventės šokiai" Nacionaliniame dramos teatre, režisierius G. Padegimas] / Daiva Šabasevičienė - Iliustr. // Literatūra ir menas. - 2001, kovo 9, p. 8.

Klaipėdos dramos teatre - "Meistriškumo pamoka" : [Kauno teatro "Džiugena" spektaklis pagal T. McNally pjesę, režisierius G. Padegimas] / Elvyra Markevičiūtė // Vakarų ekspresas. - 2001, kovo 28, p. 6.

"Meistriškumo pamoka" - Ukmergės scenoje : [Kauno dramos teatro spektaklis, režisierius G. Padegimas] / Gabija Irminaitė - Iliustr. // Ukmergės diena. - 2001, kovo 31, p. 4.

"Formulė" : [to paties pavadinimo V. Juknaitės pjesė Lietuvos nacionaliniame dramos teatre, režisierius G. Padegimas] / Daiva Šabasevičienė // 7 meno dienos. - 2001, geg. 11, p. 11.

Po nostalgiškų šokių - į rūsčią tikrovę : [V. Juknaitės pjesė "Formulė" Nacionaliniame dramos teatre, režisierius G. Padegimas] / Julius Lozoraitis - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 2001, geg. 11, priedas "Savaitgalis", p. 11.

Jėzaus laukimo istorija perkelta į Lietuvą : režisierius G. Padegimas pristato V. Juknaitės pjesės "Formulė" premjerą / Rūta Oginskaitė - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 2001, geg. 15, priedas "Mūzų malūnas", p. 1-2.

Teatrų tuštėjimo formulė : [V. Juknaitės pjesė "Formulė" Nacionaliniame dramos teatre, režisierius G. Padegimas] / Ramunė Balevičiūtė // 7 meno dienos. - 2001, geg. 18, p. 4.

Paskutinę viešnagės dieną - du spektakliai : [Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektakliai - Dž. Kromvelo "Valanda ir visas gyvenimas" (režisierius R. Rimeikis) ir B. Frajelo "Lugnazado šventės šokiai" (režisierius G. Padegimas) Klaipėdos dramos teatre] / Daiva Šabasevičienė - Iliustr. // Vakarų ekspresas. - 2001, geg. 26, p. 6.

*Lietuvos nacionalinio dramos teatro [B. Frielo] "Lugnazado šventės šokiai" Klaipėdoje [režisierius G. Padegimas] / Daiva Šabasevičienė - Iliustr. // Klaipėda. - 2001, geg. 26, p. 13.

Nacionaliniame dramos teatre - nacionalinė autorė : [V. Juknaitės pjesė "Formulė", režisierius G. Padegimas] / Daiva Šabasevičienė - Iliustr. // Respublika. - 2001, geg. 31, priedas "Laisvalaikis", p. 12.

Lyg geluonis : [V. Juknaitės pjesės "Formulė" premjera Nacionaliniame dramos teatre, režisierius G. Padegimas] / Daiva Šabasevičienė // Dienovidis : [žurnalas]. - 2001, Nr. 5, p. 57.

Vandos Juknaitės "Formulė" Nacionaliniame dramos teatre [režisierius G. Padegimas] / Aušra Martišiūtė - Iliustr - Santr. angl., p. 80. - Bibliogr. išnašose // Kultūros barai. - 2001, Nr. 7, p. 13-17.

Lietuvos nacionalinio dramos teatro "Lugnazado šventės šokiai" : [B. Frielo pjesė, režisierius G. Padegimas] - Iliustr. // Respublika. - 2001, rugs. 27, priedas "Laisvalaikis", p. 12.

"Visi mes norime būti grožio karalienėmis..." : [apie kuriamą spektaklį - M. McDonagho "Lineino grožio karalienė" Klaipėdos dramos teatre, režisierius G. Padegimas] / Fausta Augustaitė - Portr. // Vakarų ekspresas. - 2001, gruod. 8, p. 10.

"Veidrodžio teatro" iliuzijos ir tikrovė : [M. Mcdonagho drama "Lineino grožio karalienė" Klaipėdos dramos teatre, režisierius G. Padegimas] / Rita Bočiulytė - Iliustr. // Klaipėda. - 2001, gruod. 19, priedas "Durys", p. 3.

Scenoje - pjesė iš W. Shakespeare'o pašonės : [Klaipėdos dramos teatro spektaklis pagal M. McDonagho pjesę "Lineino grožo karalienė", režisierius G. Padegimas] / Julius Lozoraitis - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 2001, gruod. 21, priedas "Savaitgalis", p. 11.

2002

Akistata su praeinančiu laiku "Lugnazado šventės šokiuose" : [B. Frylo pjesė Nacionaliniame dramos teatre, režisierius G. Padegimas] / Daiva Šabasevičienė - Iliustr. // Respublika. - 2002, kovo 21, priedas "Laisvalaikis", p. 11.

"Poeto sodno" elegija : [apie teatralizuotą vakarą, skirtą poeto Maironio atminimui Maironio lietuvių literatūros muziejuje, režisierius G. Padegimas, Kaunas] / Elvyra Markevičiūtė - Iliustr. // Literatūra ir menas. - 2002, rugs. 20, p. 12.

Mistifikacija Maironio sode : [apie režisieriaus G. Padegimo režisuotą vaidinimą "Poeto sodas", skirtą poeto Maironio mirimo 70-osioms metinėms] / Elvyra Markevičiūtė // Lietuvos aidas. - 2002, rugs. 27, p. 4.

Spektaklis ["Poeto sodnas", režisierius G. Padegimas] Maironio lietuvių literatūros muziejuje [Kaunas] / Regina Mažukėlienė - Iliustr - Santr. angl. // Muziejininkystės biuletenis. - 2002, Nr. 5/6, p. 60.

Atgal į viršų

 

2003

Kipras ir Fiodoras vėl sugrįžta į Kauną : [ apie G.Kuprevičiaus operetę “Kipras, Fiodoras ir kiti”] / Lina Stankevičiūtė // 7 meno dienos. – 2003, spal. 17, p.6.

Tarpukario bohema sugrįžta į Kauną : [ apie G.Kuprevičiaus operetę “Kipras, Fiodoras ir kiti”] / Vereta Rupeikaitė // Lietuvos žinios. – 2003, spal. 22, p.7.

Kauno operetė provokavo juoktis iš nuosavų stabų : [apie G.Kuprevičiaus operetės “Kipras, Fiodoras ir kiti” pastatymą. Rež. G.Padegimas] / Vida Savičiūnaitė – Iliustr. – Liet. rytas. – 2003, spal. 28, priedas “Mūzų malūnas”, p. 1,3.

Operetės metamorfozės : [apie G.Kuprevičiaus operetės “Kipras, Fiodoras ir kiti” pastatymą. Rež. G.Padegimas ] / Elvyra Markevičiūtė - Iliustr. // Šeimininkė. – 2003, spal. 29, p. 1,6.

Praeitis ir utopija:Giedriaus Kuprevičiaus “Kipras, Fiodoras ir kiti” / Beata Leščinska // 7 meno dienios. – 2003, lapkr. 7, p. 4.

Kauno operetė “Kipras, Fiodoras ir kiti” bohema vėl renkasi : tarpukario Kauno bohema vėl renkasi Valstybės teatre // Muzikos barai. – 2003, Nr. 10, p. 36-37.

Iššūkis miestui: tikroji Kauno operetė: Giedriaus Kuprevičiaus ir Herkaus Kunčiaus operetė “Kipras, Fiodoras ir kiti” Kauno Muzikiniame teatre [režisierius Gytis Padegimas] / Šarūnas Nakas // Muzikos barai. – 2003, Nr.12, p. 32-35.

Įspūdis iš “Atspindžių-98” / Gytis Padegimas // p. 70-73 : Mėgėjų teatras Lietuvos kultūroje / Gediminas Šimkus. – Klaipėdos universiteto leidykla, 2003. – 308 p.

Kuo nori būti Kauno operetė? : [ apie G.Kuprevičiaus operetės “Kipras, Fiodoras ir kiti” pastatymą. Rež. G.Padegimas ] /Vida Savičiūnaitė – Iliustr. // Teatras, 2003, Nr.2 , p. 50-51.

2004

Lauksime ir kitąmet : Kauno muzikinio teatro gastrolės Vilniuje [ apie G.Kuprevičiaus operetės “Kipras, Fiodoras ir kiti” pastatymą] / Beata Leščinska // 7 meno dienos. – 2004, saus. 23, p.5.

Jauni atlikėjai vėl įkvėps gyvybę legendiniam miuziklui :[ apie G.Kuprevičiaus miuziklą “Ugnies medžioklė su varovais” / Ramūnas Zilnys // Liet. rytas, lapkr. 26, priedas “Savaitgalis”, p. 2.

Aptriušusiame kino teatre atgimęs miuziklas – tiltas į praeitį : [apie G.Kuprevičiaus miuziklą “Ugnies medžioklė su varovais”. Rež. G.Padegimas] / Ramūnas Zilnys // Liet. rytas, gruod. 2, p. 17.

Ilgesio medžioklė su euforijos varovais : [apie G.Kuprevičiaus miuziklą “Ugnies medžioklė su varovais”. Rež. G.Padegimas] / Rūta Oginskaitė // Liet. rytas, gruod. 7, priedas “Mūzų malūnas”, p. 3.

Akistatos su moralu : [apie G.Kuprevičiaus miuziklą “Ugnies medžioklė su varovais”. Rež. G.Padegimas] / Renata Baltrušaitytė // Veidas, vas. 5 (Nr.6), p. 51.

Atgimęs miuziklas pristatytas ir kauniečiams : [apie susitikimą su G.Kuprevičiaus miuziklo “Ugnies medžioklė su varovais” kūrėjais Kauno Menininkų namuose] / Vėjūnė Gečiauskienė // Laikinoji sostinė, lapkr. 17, p. 7.

Pirmojo miuziklo sugrįžimas : rytoj paaiškės "Ugnies medžioklės su varovais" vaidmenų kūrėjai / Ramutė Vaitiekūnaitė // Kauno diena, 2004, rugs. 11, p. 17

Apie geltonos rožės pumpurą / Rima Čeliauskaitė // Vakarų ekspresas, 2004, spal. 30, priedas "Šeštadienis", p. 3

"Ugnies medžioklė su varovais". Atgimimas kitokioje Lietuvoje : [pokalbis su miuziklo režisieriumi G. Padegimu / užrašė] Loreta Jastramskienė // Valstiečių laikraštis, 2004, lapkr. 16, p. 21

Po ideologinėm bangom - tikri žmonių gyvenimai : režisierius G. Padegimas netiki, kad būna laisvų visuomenių, jos visada pavergtos / Rūta Oginskaitė // Lietuvos rytas, 2004, lapkr. 23, priedas "Mūzų malūnas", p. 1, 4

Jauni atlikėjai vėl įkvėps gyvybę legendiniam miuziklui / Ramūnas Zilnys // Lietuvos rytas, 2004, lapkr. 26, priedas "Savaitgalis", p. 2

Aptriušusiame kino teatre atgimęs miuziklas - tiltas į praeitį / Ramūnas Zilnys // Lietuvos rytas, 2004, gruod. 2, p. 17

Nauja tos pačios upės srovė : Giedriaus Kuprevičiaus miuziklas "Ugnies medžioklė su varovais" atgaivino atmintį ir pažadino apleisto statinio įnamius / Ramutė Vaitiekūnaitė // Kauno diena, 2004, gruod. 4, p. 14-15

Ilgesio medžioklė su euforijos varovais / Rūta Oginskaitė // Lietuvos rytas, 2004, gruod. 7, priedas "Mūzų malūnas", p. 3

Menas priklauso liaudžiai / Eglė Kuraitė // Atgimimas, 2004, gruod. 3-9 (Nr. 44), p. 1, 14

Du ugnį medžioję Juliai / Miglė Tylaitė // Ekstra, 2004, gruod. 6-12 (Nr. 48), p. 18-19

Gytis Padegimas : [pokalbis su režisieriumi apie moteris] / kalbino Daiva Kaikarytė // Stilius,  2004, Nr. 50 (gruod. 17), p. 4

2005

Soviet times rock / Milda Seputyte // The Baltic Times, 2005, Jan. 13-19 (no. 440), p. 9

Magiški Gyčio Padegimo žaidimai su ugnimi : [pokalbis su režisieriumi / užrašė] Giedrė Milkevičiūtė // Respublika, 2005, saus. 15, priedas "Julius", p. 3

Meilė - skersgatvio žudikė / Aida Murauskaitė // Stilius plius, 2005, Nr. 1, p. 14-17

N. Narmontaitės stiprių moterų galerijos perlas - M. Kalas / Vlada Kalpokaitė // Respublika, 2005, vas. 5, p. 24

Pašaukimo pamoka ir kaina / Elvyra Markevičiūtė // Nemunas, 2005, vas. 24 - kovo 2 (Nr. 8), p. 16.

Spektaklyje be uždangos - pamoka apie tarnystę scenai / Vlada Kalpokaitė // Respublika , 2005, kovo 4, p. 19

Vėliavą kėlė penkiolikmečiai / Rūta Jankuviene // Šiaulių kraštas, 2005, kovo 12, p. 3

Kovo vienuoliktoji Šiauliuose / Albertas Griganavičius // Lietuvos aidas, 2005, kovo 16, p. 4

Įvertintas unikalus universiteto projektas / Arnoldas Remeika // 2005, Klaipėda, kovo 21, p. 9

?????? ?????????? ?????? ???????????? / ????????? ??????? // ????????, 2005, 21 ?????, ?. 9

Ir atskiroms planetoms prireikia bendros orbitos : susivieniję šalies režisieriai ketina ginti ne tik savo teises, bet ir meno įvairovę bei tautinį savitumą / Rūta Kanopkaitė // Kauno diena, 2005, bal. 23, p. 11,
14

Režisūros katedra prisiviliojo garsų dėstytoją / Arnoldas Remeika // Klaipėda, 2005, liep. 12, p. 8

??????? ????????? ????????? ??????????? ????????????? / ????????? ??????? // ????????, 2005, 12 ????, ?. 8

Režisierių paviliojo Klaipėda / Rūta Kanopkaitė // Kauno diena, 2005, liep. 23, p. 14

Teatro režisierių konferencija Anykščiuose / "Anykštos" informacija // Anykšta, 2005, birž. 18, p. 7

Režisūros katedra - tarsi požeminis šaltinis : [Klaipėdos universiteto Menų fakulteto Režisūros katedros dėstytojų pamąstymai švenčiant trisdešimtąjį jubiliejų] / kalbino Auksė Bogužaitė // Vakarų ekspresas, 2005, spal. 28, p. 13

Muzika Gyčio Padegimo spektakliuose: kokia ji, kiek jos ir kodėl? / Audronė Pauliukevičiūtė // Muzikos barai, 2005, Nr. 9/10, p. 42-43

Kelyje į kažkur… / Loreta Paškevičienė // Meilės istorijos, 2005, Nr. 11, p. 8-14

2006

Iš lietuvių teatro režisūros istorijos: XX a. 8-ojo ir 9-ojo dešimtmečių teatro praktikos koordinatės / Ramunė Marcinkevičiūtė // Menotyra, 2006, Nr. 4, p. 32-38

Vilties ženklai lietuvių dramos kontekste / Elvyra Markevičiūtė // Lietuvos scena, 2006,  Nr.  4/5, p. 23-26

Vieno tėvo vaikai Nacionaliniame dramos teatre / Skirmantė Černiauskaitė // Lietuvos scena, 2006,  Nr.  4/5, p.35-36

Mindaugo drama vyko su ugnies efektais / Rūta Oginskaitė // Lietuvos rytas. 2006, liep. 10, p. 7

Bandymas suprasti Mindaugą / Elvyra Marcinkevičiūtė // Literatūra ir menas, 2006, liep. 21, p. 9

Sezoną atidarė vienos šeimynos istorija / Justina Jurgaitytė // Lietuvos rytas. 2006, rugs. 18, p. 8

Ilgas spektaklis nebylus tarsi jo herojus / Šarūnė Trinkūnaitė // Lietuvos rytas. 2006, rugs. 26, p. 3

Režisierius subūrė keturias aktorių kartas : [pokalbis su J. Glinskio pjesės "Vieno tėvo vaikai" režisieriumi G. Padegimu / kalbėjosi] Rasa Velijevaitė // Respublika, 2006, rugs. 9, p. 25

Ar Nacionalinė drama taps aviliu? / Julijus Lozoraitis // Lietuvos žinios, 2006, rugs. 12, p. 9

Naujajame sezone - kūrybos laisvė : [Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklių anonsai] // 7 meno dienos, 2006, rugs. 15, p. 4

Trys dramos per vieną savaitę / Renata Baltrušaitytė // Veidas, 2006, Nr. 38 (rugs. 21), p. 56-57

Požiūris į istoriją. Vienos šeimos drama / Vilius Litvinavičius // Lietuvos aidas, 2006, spal. 7, priedas "Naujausios žinios", p. 1

Nebylus korio epas : "Vieno tėvo vaikai" Nacionaliniame dramos teatre / Vaiva Grainytė // 7 meno dienos, 2006, spal. 13, p. 5

Lietuva po Sąjūdžio pirmojo suvažiavimo / Albertas Griganavičius // Lietuvos aidas, 2005, spal. 27, p. 1, 4, 5

Ilga šermenų puota / Gražina Mareckaitė // Kultūros barai, 2006, Nr. 10, p. 26-28

Tautos istorija ir absurdiškos teatro grimasos : "Vieno tėvo vaikais" Lietuvos nacionaliniame dramos teatre prasidėjo nacionalinės dramaturgijos festivalis "Versmė" / Vilius Voras // Literatūra ir menas, 2006, lapkr. 17, p. 7

Naujas iššūkis verslininkams: iš užkulisių - į sceną : režisieriaus Gyčio Padegimo laboratorijoje biznio žmonės mokysis griauti stereotipus ir kitaip žvelgti į kasdienybę / Ramutė Vaitiekūnaitė // Kauno diena, 2006, lapkr.
25, p. 12

Radus mėgstamą darbą ateina ir pinigai, ir pripažinimas / Agnė Ranonytė // Verslo žinios, 2006, lapkr. 30, priedas "Mano karjera", p. 4

Gytis Padegimas išgyrė Šiaulius : [pokalbis su buvusiu Šiaulių dramos teatro meno vadovu Gyčiu Padegimu / kalbėjosi] Svajūnas Sabaliauskas // Šiaulių kraštas, 2006, gruod. 12, p. 1, 3

Aktoriaus patirtis padeda atrasti unikalias verslo galimybes : [pokalbis su  režisieriumi G. Padegimu / kalbėjosi] Rūta Jankutė // Vadovo pasaulis, 2006, Nr. 12, p. 4-5

2007

Gytis Padegimas vis dar įsimylėjęs donją Rositą ir… Šiaulius / [kalbino Romualda Urbonavičiūtė] // Šiaulių naujienos, 2007, saus. 6, p. 1, 4, 13

Režisierius G. Padegimas Naujuosius metus pradeda naujo spektaklio repeticijomis Šiaulių dramos teatre : [pokalbis su režisieriumi / užrašė] Vituolis Joneliūnas // Lietuvos aidas, 2007, saus. 10, p. 13

Kūrėjo tvarte - visi Dievo žmonės / Elvyra Markevičiūtė // Lietuvos scena, 2007, Nr. 1, p. 21-22

"Meistriškumo pamoka" - žiūrovų sieloms : Nijolė Narmontaitė vaidina Maria Callas / Daiva Šabasevičienė // 7 meno dienos, 2007, vas. 9, p. 4

Teatro premjerai reikėjo ir fizinės ištvermės : [pokalbis su režisieriumi Gyčiu Padegimu / kalbėjosi] Marina Ostapenko // Šiaulių kraštas, 2007, vas. 17, p. 9

Unikalią pjesę G. Padegimas sužvejojo Baikalo ežere / Sidas Aksomaitis // Respublika, 2007, vas. 17, p. 9

Toks pat virpulys kaip jaunystėje : [pokalbis su režisieriumi G. Padegimu / kalbėjosi] Audrius Musteikis // Lietuvos žinios, 2007, vas. 17, p. 17-18, 23

Premjerą pristatė su poniu / Živilė Kavaliauskaitė // Šiaulių kraštas, 2007, vas. 17, p. 9

?????????? ????? ?. ????????? ?????? ? ????? ?????? / ????? ?????????? // ??????????, 2007, 19 ????., p. 12

Aktorių "šposas" - Gytis Padegimas tvartelyje : šeštadienį režisierius Gytis Padegimas atšventė savo 55- ąjį gimtadienį.Ši šventė sutapo su Šiaulių dramos teatro spektaklio "Labai paprasta istorija" premjera.Aktoriai ten vaidina gyvuliukus.Belaukdami premjeros vakaro jie sumanė "pašposyti"- nuvežė G.Padegimą į Kurtuvėnų svirną, trumpam paverstą tvarteliu / Jurga Klimaitė // Vakaro žinios, 2007, vas. 20, p. 9

Pjesės herojui užuojautos žodžius tars gyvuliai / Gintaras Šiuparys // Lietuvos rytas,
2007, vas. 23, priedas "Savaitgalis", p. 9

Vadovavimas teatrui - ne vaidmens kūrimas : [pokalbis su Šiaulių dramos teatro vadovu Antanu Venckumi / kalbino] Elvyra  Markevičiūtė // Lietuvos scena, 2007,  Nr. 2, p. 8-10

Teatro instinktas // Klaipėda, 2007, bal. 27, p. 12

Pokarinis Šiaulių dramos teatras : (Meninis procesas per teatrologų prizmę) / Petras Bielskis // Lietuvos scena, 2007,  Nr.  4,  p. 46-48

Pusryčiai pas režisierių / Nijolė Storyk // Ekstra, 2007, Nr. 22 (birž. 4-10), p. 44-46

????????? ?????? ? ?????????? ?????? : 6 ???? ? ??????????? ???????? ? 16-? ??? ???????? ????????????? ????????? ???????? "?????????? ?????" / ????? ?????????? // ???????i? ???????, 2007, 12-18 ???? (? 28), p. 4, 34

Mokyklos suole įžybės krėtė smagius pokštus : žinomiems kauniečiams rugsėjo 1-oji žadina prieštaringus prisiminimus / Jurgita Štulpinaitė // Laikinoji sostinė, 2007, rugs. 1, p. 1, 9.

Profesionalių teatrų festivalis-forumas: geri įspūdžiai, nauji žmonės, kūrybinės idėjos / Aurelija Servienė // Telšių žinios, 2007, rugs. 18, p. 1, 8

N. Narmontaitei abejingų neliko / Zita Voitiulevičiūtė // Respublika, 2007, rugs. 22, p. 21

??????????? ? ?. ??????????? ?? ???? / ???? ????????????? // ??????????, 2007, 25 ????., p. 10

Apie niokojamą paveldą studentai prabils spektakliu : Klaipėdos universiteto (KU) studentai apie apleistą miesto paveldą ėmėsi kalbėti originaliu spektakliu / Aurelija Kripaitė // 15 min. , 2007, lapkr. 6, p. 3

Šiaulių dramos teatras panevėžiečiams // Panevėžio balsas, 2007, lapkr. 8, p. 14.

Scenoje - nesuvaidinta meistriškumo pamoka : su grimu, bet be apgaulės - taip galima apibūdinti Nijolės Narmontaitės Mariją Kalas spektaklyje "Meistriškumo pamoka" / Vita Morkūnienė // Vilniaus diena, 2007, lapkr. 9, p. 16, 18

Visą gyvenimą nesilioviau keliauti / Gytis Padegimas // Nemunas, 2007, lapkr. 15-21 (Nr. 40), p. 2.

N. Narmontaitė pasakos operos primadonos istoriją // Respublika, 2007, gruod. 8, p. 28

"Miestas", persmelktas autentiškų žmonių gyvenimų / Ivona Žiemytė // Vakarų ekspresas, 2007, gruod. 7, p. 15

2008

"Mėjos" premjeroje - teatro moterų žvaigždynas / Rita Bočiulytė // Klaipėda, 2008, saus. 4, p. 11

Teatralai atveria integruojantį moterų pasaulį / Stafa Galkauskaitė // Respublika, 2008, saus. 9, p. 20

Klaipėdos dramos teatro viešnagė Šiaulių dramos teatre // Šiaulių naujienos, 2008, saus. 17, p. 3

G. Padegimas: "Teatro niekas nepakeis" / Ligita Budginaitė // Telšiai šiandien, 2008, saus. 29, p. 5

Režisierius studentams gimtadienio proga dovanoja knygas / Danutė Jackutė // Kalvotoji Žemaitija, 2008 saus. 29, p. 5

Klaipėdiečių studentų spektaklis "Miestas" buvo rodomas Telšiuose / Milda Auskienė // Penktadienio žemaitis, 2008, vas. 1, p. 4

Studentų improvizacijos Klaipėdos miesto tema / Elvyra Markevičiūtė // Literatūra ir menas, 2008,  vas. 22,  p. 19

''Mėja'' : žodžio galia ir bejėgystė / Gitana Gugevičiūtė // Klaipėda, 2008, vas. 27, priedas ''Durys'', p. 3

Bažnyčioje - šventvagiškasis S. Dali / Milda Kniežaitė // Lietuvos žinios, 2008, kovo 3, p. 9

Salvadoras Dali ir jo mūza : operos-sarsuelos "DaliGala" premjerai artėjant / Goda Rupeikaitė // 7 meno dienos, 2008, kovo 7, p. 4

"DaliGala": iš genijaus šlovės istorijos / Milda Kniežaitė // Lietuvos žinios, 2008, kovo 17, p. 9

"Atgimsta pirmasis lietuviškas miuziklas "Ugnies medžioklė su varovais" // Respublika, 2008, bal. 14, p. 18

Pažaislyje - aistrų katilas / Vaida Milkova // Kauno diena, 2008, bal. 18, p. 1, 4

Savo namuose lyg svečias / Nijolė Storyk // Lietuvos žinios, 2008, bal. 22, p. 14-15

Salvadoras Dali. Vieno genijaus dienoraštis pagal Joną Sakalauską : [pokalbis su aktoriumi J. Sakalausku / kalbėjosi] Rasa Barčaitė // Miesto IQ, 2008, Nr. 4, p. 66

Duetas, įkvėptas poezijos / Gintarė Šatkauskaitė // Respublika, 2008, geg. 12, p. 17

Atgal į viršų

Parengė teatrologė Elvyra Markevičiūtė