Pedagoginė Gyčio Padegimo veikla prasidėjo dar 1974 metais Lietuvos Muzikos akademijoje (tuomet Lietuvos valstybinė konservatorija), dėstant ir režisuojant diplominius spektaklius aktoriaus meistriškumo katedroje. Būdamas Kauno valstybinio akademinio dramos teatro vadovu (1993-1998), parengė 14 aktorių kursą ir režisavo jų diplominius spektaklius (A.Čechovo “Žuvėdra”, P.Hakso “Oro duobė”, miuziklas pagal L.Ukrainkos “Girių giesmę”). G.Padegimas siekė visapusiško jaunųjų aktorių paruošimo, stengėsi juos supažindinti su įvairiomis teatro mokyklomis, tuo tikslu kvietėsi įdomiausius įvairių šalių pedagogus. Mokykloje dėstė garsūs japonų teatro meistrai: Akira Matsui (No teatras), Hasegawa Roku (Buto šokis), švedų aktorė ir režisierė Lisa Brand (performansas) ir kiti. Vėliau G.Padegimas dėstė teatrines disciplinas Kauno Vytauto Didžiojo ir Klaipėdos universitetuose, tarptautinėje teatro akademijoje GITIS, SCANDINAVIA Arhuse, Danijos karalystėje (režisavo diplominį spektaklį T.Williamso “Iguanos naktis”) ir kitur. Šiuo metu daugelis jo auklėtinių sėkmingai dirba įvairiuose Lietuvos bei užsienio teatruose.
Savo pedagoginiame darbe G.Padegimas neapsiriboja vienpusišku specialybės žinių perteikimu – mokydamas profesijos jis visuomet stengiasi ugdyti studentų visuomeniškumą, dvasingumą. Siekdamas šio tikslo, jis plačiai ir sėkmingai naudoja seniai išpažįstamą Michailo Čechovo kūrybinį metodą. Juo jis sėkmingai remiasi ir savo režisūrinėje bei mokslinėje-metodinėje veikloje.

MICHAILO ČECHOVO KŪRYBINIS METODAS
“Aktorius pirmiausia turi atrasti savyje savo individualybę ir išmokti įsiklausyti į jos balsą”, - ši lakoniška formulė, ištarta vieno žymiausių XX amžiaus teatro novatorių bei savito kūrybinio metodo kūrėjo Michailo Čechovo, tinka kiekvienam iš mūsų, norinčiam pažinti, atverti ir pilnai išskleisti savo kūrybines galias, tiek bet kurioje specifinėje veiklos srityje, tiek asmeniniame gyvenime. Viena M.Čechovo mokinių, garsioji kino žvaigždė Marilyn Monroe rašė: “Kaip Michailo mokinė aš išmokau daugiau negu vaidybos...” M.Čechovo vaidybos technika taip pat yra gyvenimo technika”, - apibrėžia šio vis labiau populiarėjančio metodo esmę M.Čechovo mokinė ir kūrybinio palikimo tyrinėtoja Mala Powers.

ATRADIMAS IR STUDIJOS
Genialaus rusų aktoriaus ir režisieriaus Michailo Čechovo kūrybinis metodas, vis labiau taikomas ir pripažįstamas visame pasaulyje, įėjo į Gyčio Padegimo kūrybinę veiklą dar 1970-ųjų pradžioje, studijų GITIS’e metais. Įžengti į M.Čechovo pasaulį, kuris tuo metu buvo draudžiama zona, padėjo institute dėsčiusi jo mokinė, profesorė Marija Knebel bei “SAMISDAT’o” išleistos M.Čechovo raštų kopijos, kurias studentai perduodavo iš rankų į rankas ir skaitydavo naktimis. Tokios aplinkybės pavertė M.Čechovo mokymą tam tikros rūšies religija, kurią pašvęstieji išpažįsta visą gyvenimą.

Atgal į viršų

TYRIMAS IR TAIKYMAS
Baigęs institutą ir grįžęs dirbti į Lietuvą, Gytis Padegimas tęsė pradėtas M.Čechovo mokymo studijas. Ta aplinkybė, kad M.Čechovas 1932-1935 metais dirbo Kaune, Valstybės teatre, pastatė trejetą spektaklių (W.Shakespeare “Hamletas” (1932), “Dvyliktoji naktis” (1935), N.Gogolio “Revizorius” (1932) ir vadovavo aktorių studijai, leido susipažinti su unikalia tada jo išdėstyta mokymo medžiaga, tapusia garsiosios knygos “Acting on Texnic” pagrindu, susitikti bei bendrauti su buvusiais M.Čechovo mokiniais (tarp jų aktore Kazimiera Kymantaite). Visa tai padėjo G.Padegimui įgyti neįkainojamų žinių ir patirties, kurią jis sėkmingai taikė tolesniame kūrybiniame ir pedagoginiame darbe. Vadovaudamas Kauno valstybiniam akademiniam dramos teatrui, jis 1997 m. organizavo M.Čechovo kūrybiniam metodui skirtą laboratoriją ir seminarą “Michailas Čechovas ir rusų-lietuvių kultūriniai ryšiai pirmoje XX a. pusėje”, kuriame dalyvavo žinomi rusų teatro teoretikai (A.Bartoševič, N.Krymova, redagavusi naujai išleistą M.Čechovo raštų dvitomį) ir praktikai (J.Ananjev, J.Avšarov), jo vadovaujamos teatro Aukštesniosios aktorinio meistriškumo mokyklos (1995-1998) studentai pabuvojo M.Čechovo sodyboje Melichove, kur vyko tarptautinė M.Čechovo laboratorija, skirta Dailės teatro šimtmečiui. Tolesnėje G.Padegimo kūrybinėje ir pedagoginėje veikloje – dalyvavimas tartautinėse M.Čechovo kūrybinio metodo laboratorijose, su šia tema susiję pranešimai tarptautiniuose seminaruose ir konferencijose, publikacijos spaudoje. Sukauptos žinios ir patirtis leidžia G.Padegimui pateikti originalius ir naujus M.Čechovo metodo panaudojimo būdus, supažindinti su dar nežinomais jo tyrimo ir taikymo aspektais. Nuo 2005 metų G.Padegimas yra “MICHA” (Tarptautinės Michailo Čechovo Asociacijos) narys. PANAUDOJIMO TIKSLAS 
G.Padegimo išpažįstamo ir dėstomo M.Čechovo metodo tikslas – išmokstant ir įvaldant jo elementus, atrasti, pažinti ir ugdyti savo vidines galias, susipažinti su vaidinančio žmogaus kūrybine psichologija bei sugebėti susiformuotus įgūdžius taikyti kasdienėje veikloje.
Šitaip įgyjamos žinios ir jų taikymo įgūdžiai, gaunami aktoriaus meistriškumo elementų pagrindai, išmokstama sukoncentruoti ir valdyti dėmesį. Ugdoma kūrybinė vaizduotė, suteikianti galimybę rasti optimalius sprendimus sudėtingose aplinkybėse, išmokstama atpalaiduoti ir valdyti savo kūną bei ieškoti artistinės išraiškos, reikalingos sėkmingam asmens įvaizdžiui kurti. Vystomi gebėjimai bendrauti bei įtakoti partnerį, įgyjama kūrybinės drąsos improvizacijai netikėčiausiose situacijose.

Atgal į viršų

MOKSLINĖS-METODINĖS VEIKLOS APRAŠAS
1. Pranešimo “Ir nenutrūks laiko ryšys...” skaitymas ir pagal jį parengto metodinio seminaro-pamokos pravedimas tarptautin?je Michailo Čechovo konferencijoje-laboratorijoje “Acting on the Threshold” (“Vaidyba ant slenksčio”) Emersono koledže, Anglijoje (1994);

2. Vadovavimas metodiniam-praktiniam seminarui “M.Čechovo kūrybinio metodo taikymas, statant W.Shakespeare “Hamletą” tarptautinėje Michailo Čechovo konferencijoje-laboratorijoje Jūrmaloje, Latvijoje (1996);

3. Pranešimo skaitymas ir posėdžio moderavimas tarptautinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje “Theatre in Transition” (“Teatras perėjime”), skirtoje Centrinės ir Rytų Europos teatro pokyčiams tirti, Prahoje, Čekijos Respublikoje (1996);

4. Vadovavimas metodiniam-praktiniam seminarui “M.Čechovo kūrybinio metodo taikymas, statant A.Čechovo “Žuvėdrą” A. ir M.Čechovų kūrybos tyrinėjimui skirtoje tarptautinėje konferencijoje-laboratorijoje A.Čechovo sodyboje-muziejuje Melichove, Rusijoje (1997);

5. Tarptautinės laboratorijos-seminaro “Michailas Čechovas ir rusų-lietuvių kultūriniai ryšiai pirmoje XX a. pusėje” organizavimas ir pravedimas, bei aktorinių pamokų pagal M.Čechovo metodą dėstymas, pranešimo “M.Čechovo įtaka lietuvių teatrui” skaitymas mokslinėje-praktinėje konferencijoje Kaune (1997);

6. Vadovavimas metodiniam-praktiniam seminarui “M.Čechovo kūrybinio metodo taikymas, statant F.G.Lorca dramą “Jerma” tarptautinėje M.Čechovo konferencijoje-laboratorijoje Strasbūre, Prancūzijoje (1998);

7. Pranešimas “Lietuvių dramaturgija vakar ir šiandien” skaitytas Teatro ir kino informacijos ir edukacijos centro seminare “Lietuvių dramaturgija vakar ir šiandien” Vilniuje (1998);

8. Pranešimas “Šiuolaikinė lietuvių scenografija: tendencijos, patirtis, problemos” skaitytas tarptautinėje mokslinėje-kūrybinėje konferencijoje “Šiuolaikinė baltarusių scenografija: vystymosi problemos” Minske, Baltarusijoje (1998);

9. Vadovavimas kūrybinei laboratorijai “Vaizduotė vaidybos mene” tarptautinėje M.Čechovo aktorinėje mokykloje (ISMT) Miunchene, Vokietijoje (1999);

10. Pranešimas “Šalies teatrinė bendruomenė: pasaulinės sėkmės ir duobėta kasdienybė” skaitytas Santaros-Šviesos kasmetiniame suvažiavime Anykščiuose (1999);

11. Pranešimas “M.Čechovo metodo dvasiniai šaltiniai” skaitytas tarptautinėje M.Čechovo konferencijoje, organizuotoje “Centre for Performance Research”, Anglijos M.Čechovo Centro ir Birmingemo universiteto Birmingeme, Anglijoje (1999);

12. Vadovavimas kūrybinei laboratorijai “M.Čechovo kūrybinis metodas” aktorinio meistriškumo laboratorijoje Smolenske, Rusijoje (2001);

13. Pranešimas “M.Čechovas: “Teatras man daugiau nereikalingas” skaitytas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje, skirtoje M.Čechovo 110-osioms gimimo metinėms Rusijos Meno istorijos institute ir paskaita “Šiuolaikinis Lietuvos teatras” Peterburgo teatro, muzikos ir kino institute (LGITMIK) Peterburge, Rusijoje (2001);

14. Dalyvavimas LRT Kultūrinių laidų cikle “Iš L.Truikio namo-muziejaus Kaune“;

15. LRT Kultūros tiriamųjų laidų ciklas “Teatro instinktas” apie pirmuosius lietuvių teatro kūrėjus, skirtas lietuvių profesionalaus teatro 80-čiui (1999-2000).

Atgal į viršų

REŽISIERIAUS GYČIO PADEGIMO PEDAGOGINĖS VEIKLOS APRAŠAS
1. 1974 dirbo Lietuvos Muzikos akademijos (tada Lietuvos valstybinė Konservatorija) aktoriaus meistriškumo katedroje, rengiant diplominį spektaklį pagal W.Shakespeare kūrinius “Šekspyras” (kurso vadovė - Dalia Tamulevičiūtė);

2. 1981-1982 dėstė ir režisavo diplominį spektaklį M.Frish’o “Santa Krus” Lietuvos Muzikos akademijos aktoriaus meistriškumo katedroje (kurso vadovas - Henrikas Vancevičius);

3. 1995-1998 vadovavo Aukštesniajai aktorinio meistriškumo mokyklai prie Kauno valstybinio akademinio dramos teatro, parengė aktorių kursą ir režisavo diplominius spektaklius: A.Čechov’o “Žuvėdra”, P.Haks’o “Oro duobė” ir L.Ukrainkos “Girių giesmė”;

4. 1993-2000 dėstė teatrines disciplinas Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Menų fakultete;

5. Nuo 1998 dėsto teatrines disciplinas Klaipėdos universiteto Menų fakulteto Režisūros katedroje.

6. 1999 vadovavo šalies mėgėjų teatro režisierių praktiniam seminarui renginių savaitėje, skirtoje Pirmojo lietuviško spektaklio “Amerika pirtyje” šimtmečio jubiliejui, Palangoje-Kretingoje;

7. 2000 vadovavo kūrybinei laboratorijai “Michailo Čechovo kūrybinis metodas” Pirmajame Šiaurės Europos šalių Mėgėjų teatrų festivalyje (NEATA) Trakuose, Lietuvoje;

8. 2001-2002 dėstė Klaipėdos universiteto Menų fakulteto Režisūros katedroje surinktam I-am Tarptautiniam Mėgėjų teatro kursui ir pastatė su jo studentais V.Sarojano pjesę “Ateinantys per rugius”;

9. 2002 vadovavo šalies mėgėjų teatrų režisierių seminarui “Šiuolaikinės režisūros problemos” Kultūros darbuotojų tobulinimosi institute Vilniuje;

10. 2002 skaitė paskaitų ciklą Kauno m. literatūros ir dramos mokytojams Mokytojų kvalifikacijos kėlimo centre Kaune;

11. 2002-2004 dėstė aktorinį meistriškumą tarptautinėje Teatro akademijoje GITIS, SCANDINAVIA Arhuse, Danijos karalystėje. Su studentais pastatė spektaklį T.Williamso “Iguanos naktis” (2004).

Atgal į viršų

Parengė teatrologė Elvyra Markevičiūtė